Hem | Om oss | Miljödiplomerat företag

Miljödiplomerat företag

Vi är sedan 2011 ett miljödiplomerat företag. I korthet innebär det att vi uppfyller krävande och fastställda krav vad gäller kemikalieanvändning, transporter, källsortering, energisparande mm. Vår målsättning var tidigt att bli Sveriges första riktiga miljöcertifierade tryckeri. Det lyckades vi med när vi som första screentryckeri i Sverige fick certifieringen Bra Miljöval för två produkter inklusive tryck - en t-shirt med tryck och tygkassar med tryck. Du är alltid välkommen att fråga och diskutera miljöarbete med oss. Eftersom vi eftersträvar största möjliga transparens redogör vi nedan också för mycket kring miljöarbetet. Om någon ytterligare information så kontakta Erland Hallberg via epost infor@mera.se.
​​​​​​​

VIll man veta mer om Miljödiplomering och vad det innebär att införa ett miljöledningssystem så kan man läsa mer om detta på denna sida.
Miljödiplomet finns här!

Miljöpolicy

Mera Produktion AB, med sina dotterbolag Mera Profil & Reklam AB samt Mera-Förlaget AB, ska bidra till en hållbar utveckling på jorden och bedriva verksamhet med minsta möjliga miljöbelastning. Med vårt miljöengagemang, kombinerat med vår kompetens inom branschen profil- och presentreklam, ska vi bidra till att våra kunder i högre utsträckning väljer miljömässigt bättre alternativ vad gäller produkter, tryckmetoder samt nödvändiga transporter. Vi själva ska bedriva ett miljöarbete med målet att ständigt göra förbättringar och anpassa den egna verksamheten till minskad miljöbelastning.
Inom förlagsdelen, som främst berör läromedel, ska vi verka för mer digitala läromedel samt i våra  pedagogiska ämnesval arbeta för att belysa hållbarhetsfrågor. 
 • Vi ska följa lagstiftning och av samhället uppställda krav.
 • Vi ska förebygga miljöföroreningar och onödigt bruk av kemikalier.
 • Vi ska arbeta med att minska vår energiförbrukning och klimatpåverkan.
 • Vi ska var sparsamma med naturresurser och arbeta utifrån ett kretsloppstänkande.
 • Vi ska vid inköp både för egen och kunders räkning beakta miljöaspekter med prioritet.
 • Vi ska ha miljöengagerade medarbetare med kunskap att beakta miljöaspekter i det dagliga arbetet.
 • Vi ska ha ett väl dokumenterat miljöarbete, som ska vara tillgängligt för alla intressenter. 

Miljöberättelse

Mera Produktion AB har under många arbetet med att minska sin miljöpåverkan och har varit miljödiplomerade sedan 2011. Vi har bedömt att våra mest betydande miljöaspekter är energi-användning, avfall samt försäljning av miljömässigt bättre produkter inom segmentet profil- och presentreklam. Bland försäljning av miljömässigt bättre produkter är det främst av oss framtagna  t-shirts samt tygkassar med certifieringen Bra Miljöval som åses.

Exempel på genomförda miljöförbättringar

 • Byte av textiltryckfärger till helt ftalat- och PVC-fria färger (2012).
 • Byte av ramtvättmedel till vattenbaserade (2012).
 • Minskat lokalytan och lämnat energikrävande lokal på övervåningen (2012).
 • Inför detaljerad avfallssortering så att mjukplast, papper och well återvinns (2011).
 • Certifierat egna produkter (t-shirts och tygkassar) med Bra Miljöval (2013).
 • Förändrat tryckrutiner för mer energisnål tryckning (2013).
 • Byte av GOTS-certifierade färger till färg som kräver lägre härdningstemperatur i ugnen (2014).
 • Skapat förutsättningar för att de som kan och vill enstaka arbetsdagar ska kunna jobba hemifrån (2014).
 • Övergått till pdf-filer för orderbekräftelse, fakturor mm som tidigare postades (2014).
 • Utökat antal produkter med certifiering Bra Miljöval (färgade kassar) (2015).
 • Utökat produktsortimentet ytterligare med tjocka kassar Bra Miljöval (2016).
 • Bytt till ny responsiv hemsida där ekologisk bomull  och andra miljöprodukter inom vårt segment bevakas och sökordsoptimeras (2016).
 • Ny särskild sida för i första hand miljömässigt bättre alternativ vad gäller presentreklam (2016).
 • Bytt alla lysrör till ledlysrör (2016).
 • Installerat ny elcentral och mätare för bättre koll på elförbrukning (2016).

Miljöplan

Vi har som princip att genomföra alla miljöförbättringar så fort vi ser något som kan förbättras så länge som kostnaden är rimlig. Vi sparar inte för att ha en tjusig miljöplan till nästa år. Då konstaterar vi hellre att vi gjort förbättringar utanför planen och har en mer försiktig plan för kommande år. Men det finns nästan alltid sådant som kan förbättras och utvecklas. Här är några punkter som vi kommer att jobba med närmaste tiden:
 • Vi kommer att starta ett komplett klimatkompenseringsprogram vad gäller all typ av papperstryck. All miljöbelastning som förorsakas av papper, el, toner, underhåll och fastigheter kommer att klimatkompenseras via ett samarbete med Konica/Minolta.
 • Vi kommer att köpa in en helautomatisk ramtvätt i screentryckeriet som både kommer vara arbetsavlastande, förbättra arbetsmiljön men främst skapa ett helt modernt slutet system för spillvatten, tvättmedel och andra kemikalier. Även idag använder vi oss av slutna system men det här kommer att bli ännu bättre.
 • Vi kommer att arbeta mycket med våra hemsidor vad gäller miljömässigt bättre produkter. Dels våra egna produkter med certifiering Bra MIljöval för t-shirts och tygkassar men också för produkter som kommer från andra grossister. Arbetet följs upp med att vi mäter hur många sökord och sökordsbegrepp som hamnar på Googles förstasida.

Rutiner och instruktioner

All framgångsrikt arbete kräver bra rutiner och instruktioner samt att de genomförs, efterföljs och kontinuerligt utvärderas. Vi har skriftliga rutiner inom dessa områden:
 • Inköp och inköpsrutiner. Vi utvärderar alla våra leverantörer både vad gäller deras egna miljöarbete samt vad för produkter de erbjuder. Vad gäller leverantörer, främst utanför EU, är det extra viktigt att även ta ställning till leverantörens CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) eller arbete med hållbarhetsfrågor (sustainability).
 • Transport- och Resepolicy. Vi har medvetet valt att INTE jobba med resande och uppsökande säljare. Vi anser det omodernt och miljöbelastande. Istället jobbar vi via telefon, email och lägger mycket energi på informativa hemsidor. Dock ska det alltid finnas möjlighet att besöka oss och vår utställning & showroom. Vi har också skapat möjligheter för medarbetare att delvis kunna jobba hemifrån för att på så sätt spara resor till och från vårt kontor.
 • Avfallshantering. Vi har rutiner för att minimera det "restavfall" som ska gå till energiåtervinning (förbränning). Vi återvinner all mjukplast (påsar som mycket textil är förpackat i) samt papper (papper och spill från tryckeriet) genom att Stena Recycling med jämna mellanrum kommer och hämtar (och även betalar för). Kartonger återanvänds i så stor utsträckning som möjligt och vi informerar våra kunder om att deras bearbetade och tryckta produkter inte alltid levereras i fina nya kartonger. Matspill (ekologisk och fairtradeproducerad kaffesump i första hand) går till biogasframställan. 
 • Arbetsmiljö. Vi har en arbetsmiljöpolicy för att en god och säker arbetsmiljö ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi gör regelbundet riskbedömningar och utifrån denna kartläggning tar vi fram konkreta mål och åtgärdsprogram.
 • Brandskyddspolicy och brandskyddsregler finns och är en viktig del i nödlägesplanen. I nödlägesplanen finns även rutiner för att undvika men även handha kemikalieläckage om det otänkbara skulle inträffa.