Kampanjer ​​​​​ -  Webbshopen  -  New Wave Profile  -  Maila oss ​​​​​​​
Hem | Om oss | Miljöfokususerat företag

Miljöfokuserat företag

Vi har från 2011 till 31/3 2022 varit ett miljödiplomerat företag. I korthet innebär det att vi har (och fortfarande gör i praktiken) uppfyllt krävande och fastställda krav vad gäller kemikalieanvändning, transporter, källsortering, energisparande mm. Vår målsättning var tidigt att bli Sveriges första riktiga miljöcertifierade tryckeri. Det lyckades vi med när vi som första screentryckeri i Sverige fick certifieringen Bra Miljöval för två produkter inklusive tryck - en t-shirt med tryck och tygkassar med tryck fram till 31/12-2022, då de valt att ta bort denna certifíering.

Från och med 1/4 2022 har vi valt att inte förnya vår miljödiplomering. Anledningen är att vi med åren tyckt att fokus hamnar på fel saker, att det mer hamnar om snygga formuleringar och dokument samt att det inte till fullo främjar cikulära affärsmodeller, vilket vi anser är en nödvändighet vad gäller hållbar produktprofilering. I väntan på nya bättre kriterier för en miljöcerifiering har vi valt att lägga våra resurser på annat miljöarbete.

Du är alltid välkommen att fråga och diskutera miljöarbete med oss. Eftersom vi eftersträvar största möjliga transparens redogör vi nedan också för mycket kring miljöarbetet. Om någon ytterligare information önskas så kontakta Erland Hallberg via epost infor@mera.se.​​​​​​​
​​​​​​​

Miljöpolicy

Mera-Produktion AB, med sina dotterbolag Mera Profil & Reklam AB, Mera-Förlaget AB, Mera Märken AB samt Mera Tryck AB, ska bidra till en hållbar utveckling på jorden och bedriva verksamhet med minsta möjliga miljöbelastning. Med vårt miljöengagemang, kombinerat med vår kompetens inom branschen profil- och presentreklam, ska vi bidra till att våra kunder i högre utsträckning väljer miljömässigt bättre alternativ vad gäller produkter, tryckmetoder samt nödvändiga transporter. Vi själva ska bedriva ett miljöarbete med målet att ständigt göra förbättringar och anpassa den egna verksamheten till minskad miljöbelastning.
Inom förlagsdelen, som främst berör läromedel, ska vi verka för mer digitala läromedel samt i våra  pedagogiska ämnesval arbeta för att belysa hållbarhetsfrågor. 
 • Vi ska följa lagstiftning och av samhället uppställda krav.
 • Vi ska förebygga miljöföroreningar och onödigt bruk av kemikalier.
 • Vi ska arbeta med att minska vår energiförbrukning och klimatpåverkan.
 • Vi ska var sparsamma med naturresurser och arbeta utifrån ett kretsloppstänkande.
 • Vi ska vid inköp både för egen och kunders räkning beakta miljöaspekter med prioritet.
 • Vi ska ha miljöengagerade medarbetare med kunskap att beakta miljöaspekter i det dagliga arbetet.
 • Vi ska ha ett väl dokumenterat miljöarbete, som ska vara tillgängligt för alla intressenter. 

Miljöberättelse

Mera-Produktion AB har under många arbetet med att minska sin miljöpåverkan och har varit miljödiplomerade sedan 2011. Vi har bedömt att våra mest betydande miljöaspekter är energi-användning, avfallshantering samt försäljning av miljömässigt bättre produkter inom segmentet profil- och presentreklam. 
Bland försäljning av miljömässigt bättre produkter åses främst tygkassar av organisk och fairtrade-odlad bomull samt numera även tygkassar av återvunnen bomull. Vi har även i vårt screentryckeri gått över till miljöcertifierade färger.

Exempel på genomförda miljöförbättringar

 • Byte av textiltryckfärger till helt ftalat- och PVC-fria färger (2012).
 • Byte av ramtvättmedel till vattenbaserade (2012).
 • Minskat lokalytan och lämnat energikrävande lokal på övervåningen (2012).
 • Inför detaljerad avfallssortering så att mjukplast, papper och well återvinns (2011).
 • Certifierat egna produkter (t-shirts och tygkassar) med Bra Miljöval (2013).
 • Förändrat tryckrutiner för mer energisnål tryckning (2013).
 • Byte av GOTS-certifierade färger till färg som kräver lägre härdningstemperatur i ugnen (2014).
 • Skapat förutsättningar för att de som kan och vill enstaka arbetsdagar ska kunna jobba hemifrån (2014).
 • Övergått till pdf-filer för orderbekräftelse, fakturor mm som tidigare postades (2014).
 • Utökat antal produkter med certifiering Bra Miljöval (färgade kassar) (2015).
 • Utökat produktsortimentet ytterligare med tjocka kassar Bra Miljöval (2016).
 • Bytt till ny responsiv hemsida där ekologisk bomull  och andra miljöprodukter inom vårt segment bevakas och sökordsoptimeras (2016).
 • Ny särskild sida för i första hand miljömässigt bättre alternativ vad gäller presentreklam (2016).
 • Bytt alla lysrör till ledlysrör (2016).
 • Installerat ny elcentral och mätare för bättre koll på elförbrukning (2016).
 • Köpt och installerat automatisk och helt sluten ramtvätt, som inte släpper ut några tvättrester i avloppssystemet (2017).
 • Installerat rörelsevakter för belysningen i rum där det finns risk att man glömmer att släcka (2017 och 2018).
 • Utökat vårt sortiment med miljömässigt bra produkter i form av tygkassar av återvunnen bomull.
 • Under 2023 utgår all textil märkt med Bra Miljöval efter beslut från Naturskyddsföreningen..

Exempel på nyckeltal

Vårt miljöarbete fokuserar på att ständigt göra förbättringar vad gäller de miljöaspekter där vi har störst miljöpåverkan och där vi även har bäst möjlighet att verkligen påverka. En del förbättringar går att mäta i siffror, procent och annan statistik medan andra är svårare att visa i så kallade nyckeltal. Några exempel i siffror på genomförda förbättringar är: 
 • Avfall: Minskat restavfalldelen med 34% mellan 2014 och 2019.trots ökad omsättning.
 • Energi: Minskat för el-förbrukning i tryckeri och kontor med 11% mellan 2016 och 2019 trots ökad omsättning.
 • Produkter: Ökat försäljning av profilplagg av organiskt odlad bomull mellan 2015 och 2019 med 49% vad gäller inköpsvärde.
  Ökat försäljning av tygkassar med certifieringen Bra Miljöval mellan 2014 och 2018 med 60% vad gäller försäljningsvärde.
Önskas fler exempel samt en mer utförlig nyckeltalsrapport kan man höra av sig till företagets vd.

Miljöberättelsen som pdf-fil finns här.

Miljöplan

Vi har som princip att genomföra alla miljöförbättringar så fort vi ser något som kan förbättras så länge som kostnaden är rimlig. Vi sparar inte för att ha en tjusig miljöplan till nästa år. Då konstaterar vi hellre att vi gjort förbättringar utanför planen och har en mer försiktig plan för kommande år. Men det finns nästan alltid sådant som kan förbättras och utvecklas. Här är några punkter som vi kommer att jobba med närmaste tiden:
 • Vi ska utöka vårt sortiment ytterligare vad gäll tygkassar med återvunnen bomull.
 • Vi ska utöka vårt sortiment ytterligare vad gäller tygkassar med fairtrade-certifierad bomull.
 • Vi ska utöka möjligheten för anställda att arbeta hemifrån.
 • Vi ska bygga om belysningen i screen- och digitaltryckerierna och därmed minska elanvändningen samt få bättre arbetsbelysning.
 • Vi ska testa samt med tiden erbjuda e-faktura för kunder som önskar.

Rutiner och instruktioner

All framgångsrikt arbete kräver bra rutiner och instruktioner samt att de genomförs, efterföljs och kontinuerligt utvärderas. Vi har skriftliga rutiner inom dessa områden:
 • Inköp och inköpsrutiner. Vi utvärderar alla våra leverantörer både vad gäller deras egna miljöarbete samt vad för produkter de erbjuder. Vad gäller leverantörer, främst utanför EU, är det extra viktigt att även ta ställning till leverantörens CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) eller arbete med hållbarhetsfrågor (sustainability).
 • Transport- och Resepolicy. Vi har medvetet valt att INTE jobba med resande och uppsökande säljare. Vi anser det omodernt och miljöbelastande. Istället jobbar vi via telefon, email och lägger mycket energi på informativa hemsidor. Dock ska det alltid finnas möjlighet att besöka oss och vår utställning & showroom. Vi har också skapat möjligheter för medarbetare att delvis kunna jobba hemifrån för att på så sätt spara resor till och från vårt kontor.
 • Avfallshantering. Vi har rutiner för att minimera det "restavfall" som ska gå till energiåtervinning (förbränning). Vi återvinner all mjukplast (påsar som mycket textil är förpackat i) samt papper (papper och spill från tryckeriet) genom att Stena Recycling med jämna mellanrum kommer och hämtar (och även betalar för). Kartonger återanvänds i så stor utsträckning som möjligt och vi informerar våra kunder om att deras bearbetade och tryckta produkter inte alltid levereras i fina nya kartonger. Matspill (ekologisk och fairtradeproducerad kaffesump i första hand) går till biogasframställan. 
 • Arbetsmiljö. Vi har en arbetsmiljöpolicy för att en god och säker arbetsmiljö ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi gör regelbundet riskbedömningar och utifrån denna kartläggning tar vi fram konkreta mål och åtgärdsprogram.
 • Brandskyddspolicy och brandskyddsregler finns och är en viktig del i nödlägesplanen. I nödlägesplanen finns även rutiner för att undvika men även handha kemikalieläckage om det otänkbara skulle inträffa.

Avvikelsehantering

Vi är ett litet företag med helt "platt" organisation. På regelbundna arbetsplatsmöten, där alla kan vara med, tar vi upp och diskuterar  eventuella problem och avvikelser. Anställda kan ta upp detta direkt på mötet eller förbererad detta tillsammans med företags vd. Det finns också en blankett för avvikelsehantering och förbättringsförslag. Har du som kund förslag på förbättringar eller upptäcker sådant som kan avvika från vår miljöpolicy eller liknande? Ta kontakt med din säljare eller direkt med företagets vd.