Kampanjer ​​​​​ -  Webbshopen  -  New Wave Profile  -  Maila oss ​​​​​​​
Hem | Om oss | Vi tar ansvar

Vi tar ansvar och vill arbeta för en hållbar utveckling

Vi tar ansvar


Vi vill bidra till en hållbar utveckling och bedriva verksamhet med minsta möjliga miljöbelastning. Det är den första meningen i vår miljöpolicy och för oss är miljöfrågor och även andra ansvarsfrågor viktiga för oss. Vi ha listat några av de saker som vi medvetet tar ansvar för eller där vi valt att vara medlemmar. Viktigt för oss men också viktigt när ni ska välja er leverantör.

MEDLEM I SBPR

Vi är medlemmar i Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter. Där kan enbart företag vara medlemmar som är stabila och finansiellt starka. SBPR har ett opartiskt reklamationsråd som hjälper till om tvister uppstår. Vi följer alltid det som reklamationsrådet beslutar.
Läs mer om SBPR här!
SBPR logoSBPR logo
SBPR logo

MEDLEM I NEW WAVE PROFILE

Vi är ett av drygt 60 svenska profilföretag som ingår i kedjan New Wave Profile. Det finns en hel del fördelar med det. Bland annat har vi Sveriges största grossist och leverantör i ryggen när det behövs. Bra för oss. Bra för er.
Notera gärna att det inte betyder att det finns något ägarintresse åt någondera hållet. Vi står fortfarande helt självständiga och tar våra egna beslut. Vi har valt att jobba med New Wave av många skäl. Inte minst viktigt är att New Wave Group har kommit mycket långt i sitt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility). Klicka på bilden till höger och läs mer om det arbetet.

Vi är anslutna till FTI

Vi tar producentansvar och är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem
för återvinning av förpackningar och får på så sätt tillgång till det rikstäckande systemet för återvinning av förpackningar.

Vi granskar våra svenska leverantörer

I de fall vi anlitar svenska grossister eller leverantörer oavsett om de sysslar med import eller inte så granskar vi dem vad gäller kvalitet, miljöarbete samt att de tar producentansvar liknande vårt eget. Detta får i vissa fall gå före lägsta pris vilket vi tror alla vinner på i längden.

Vi granskar våra utländska leverantörer

På samma sätt granskar vi även våra utländska leverantörer. I de fall de arbetar i låglöneländer granskar vi även att företaget har antaget en Code of Conduct som minst bygger på ILO's kärnkonventioner samt FN:s mänskliga rättigheter. I möjligaste mån försöker vi även besöka våra leverantörer.

Kollektivavtal

Vi har kollektivavtal för alla anställda. Med GS-facket vad gäller de som jobbar som tryckare och med Unionen vad gäller tjänstemän.